• Y Stamp

Darn Creadigol: Bwydlen Ehöeg - Mari Elin

Ar hyd y canrifoedd mae'r bwydydd rydyn ni wedi, ac yn, eu bwyta yn esblygu'n barhaus a blasau newydd yn cael eu creu yn gyson. Erbyn 2030 mae disgwyl y byddwn ni’n bwyta bwydydd hollol whanol i'r hyn rydyn ni wedi'i brofi o'r blaen. A fyddwn ni'n bwyta mwy o gynnyrch lleol, tymhorol neu ffrwythau a llysiau wedi'u tyfu'n enetig? Beth am wyau wedi’u hargraffu’n 3D? A fyddwn ni’n yfed gwin synthetig, bywta cig a dyfwyd mewn labordai a physgod na welodd y môr erioed? Ai pryfed bach amryliw fydd yn addurno’n platiau a’n pwdinau?

Dyma ddychmygu bwydlen y dyfodol.

[cliciwch ar y llun bach isod i'w ehangu]

#marielin #bwyd #misbachgwyrdd #bwydlen

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean