• Golygyddion

Cerdd: Prexit - Llio Heledd Owen

Llio Heledd Owen o Brifysgol Aberystwyth oedd enillydd Cadair Eisteddfod Ryng-golegol Aberystwyth eleni. Y testun oedd 'Agor', a braint i'r Stampwyr yw cael rhannu'r gerdd fuddugol â'n darllenwyr. 'Cyfres o englynion ydyn nhw yn sôn am gymdeithas gyfoes sy’n rhy barod i godi muriau a ffiniau'.

Prexit

Yma erioed yn fy mro – ni welais Drigolion yn syrthio, Tref hen glen heb ddrws ar glo, A’r rheswm? Pawb a’i groeso. Trysor oedd drysau agored – heb os, Pawb yn byw’n ddiniwed  gras, bythol barch at gred, Annwyl oedd ein cymuned. Nawr daeth oes ddudew a newid – distaw, Di-dostur, di-ofid A hunanol gynhenid Yw’n hil, yn werin ddi-hid. Am Ewrop bu’r camarwain – a mudo Fel Madog ar adain  braw, yn dianc fel brain, Ac wele – nefoedd celain. Pobol hiliol â’u waliau – yn ofer Fe dyfwn ein muriau, I estron codwn rwystrau, I’r rhain yn awr mae sarhau. Dinas wag heb ddrws ar agor – a’i llef Yn llafar, pob brodor Yn chwerw fel carcharor Mewn cell ymhell dros y môr. Yn welw llwyd-liwiau welaf – hen dref Yn drist a meddyliaf Bod gwayw bywyd gaeaf Yn hir, ond gwn y daw haf.

-----

Llun: Heathrow Border Control gan Ungry Young Man, Trwydded https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode

#cerddi #barddoniaeth #rhynggol

5 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean