• golygyddionystamp

Celf Bwyd: Brechdan Hapus Sioned Medi Evans

"Mi ydw i wrth fy modd yn darlunio amryw o fwydydd amrywiol, gan roi cymeriad bach gwahanol i bob un er mwyn ychwanegu elfen bach o hwyl i 'ngwaith. Mae bwyd yn thema eang iawn gyda chymaint i'w gynnig o ran lliw, siâp a gwead. Mae'n braf gallu creu byd bach fy hun o'r cymeriadau yma i bobol i'w mwynhau, mae pawb angen brechdan bach hapus yn eu bywydau weithiau."

*

Yn wreiddiol o Ben Llŷn, mae Sioned bellach yn byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd. Mae'n hoffi creu gwaith sydd yn cyfleu neges arbennig, ysbrydoledig, ac hefyd darnau sydd yn ysgogi positifrwydd a theimladau calonogol. Gallwch weld rhagor o'i gwaith drwy ei dilyn ar Instagram ar @s_m_e_i a @cantamilofreuddwydion.

#celfweledol #bwyd #artist #darlunio #cymeriad #lliw

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean