• Iestyn Tyne

24:24/10 | Rhys Aneurin

Rhys Aneurin sydd wrthi nesaf fel rhan o 24:24, her greadigol 24 awr Y Stamp a Llenyddiaeth Cymru. Mae'r fideo hwn yn ymateb i 'Ymennydd yn pylsio', fideo gan Lauren Connelly. Gallwch ddysgu mwy am y prosiect yma.

Dwi methu anghofio be welais i. Coed Suffolk House yn cael eu torri lawr er budd CPS Homes. Mae Caerdydd yn sâl, ac mae ei gwreiddiau yn cael eu torri fesul un.

-----

Artist a cherddor o Fôn sy'n byw yng Nghaerdydd yw Rhys Aneurin (@RhysAneurin ar IG a Twitter). Trwy ddogfennu a dadelfennu darluniau trefol dydd-i-ddydd y brifddinas, mae ei waith yn cwestiynu sut y mae wyneb newidio Caerdydd - a'r gwrthdaro cyson rhwng hunaniaeth ac economi sy'n dod ynghyd â hynny - yn effeithio ar yr ymdeimlad o berthyn i ddinas sydd bellach yn cael ei alw'n adref.

63 views0 comments

Recent Posts

See All

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean