• Iestyn Tyne

24:24/12 | Elen Gwenllian Hughes

Deuddegfed artist 24:24 ydi Elen Gwenllian Hughes (Yndan, rydan ni wedi cyrraedd hanner ffordd!). Mae ei cherdd gyda thrac sain i gyd-fynd dilyn ymlaen o gerdd a fideo Beth Celyn. Gallwch ddysgu mwy am y prosiect yma.

-----

Mae Elen Gwenllian Hughes (@elengwagynoe ar IG) yn 26 oed ac yn athrawes Gymraeg yn Ysgol Dyffryn Nantlle ac yn rhedeg cwmni celf bach dan y teitl Ffranc! Mae hi hefyd yn ffarmio a thrin cŵn defaid yn ei hamser sbar yng nghanol bob dim!

46 views0 comments

Recent Posts

See All

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean