• Iestyn Tyne

24:24/13 | Sioned Medi Evans

Sioned Medi Evans fu wrthi'n ymateb i waith celf Elen Gwenllian Hughes, fel cyfrannydd nesaf 24:24. Gallwch ddysgu mwy am y prosiect yma.

Isod, gallwch wylio clip byr yn dangos datblygiad y darn wrth i Sioned weithio arno:


-----

Yn wreiddiol o Ben Llŷn, mae Sioned Medi Evans (@s_m_e_i ar IG, @sionedmedi ar Twitter) bellach yn byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd. Mae'n hoff o greu gwaith sydd yn cyfleu neges arbennig, ysbrydoledig, ac hefyd darnau sydd yn ysgogi positifrwydd a theimladau calonogol.

64 views0 comments

Recent Posts

See All

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean