• golygyddionystamp

24:24/15 | - Ffion Pritchard

Y pymthegfed artist dewr i ymgymryd â her Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth, yw'r darlunydd Ffion Pritchard, sydd wedi creu animeiddiad monocromataidd, (nad yw'n codi braw o gwbl, am 2 o'r gloch y bore bach), mewn ymateb i gerdd Ruth Lloyd Owen...


-----


Artist amlgyfryngol yn byw a gweithio yng Ngogledd Cymru yw Ffion Pritchard. Mae gwaith Ffion wedi'i angori yn y gymuned a mae hi'n angerddol am rol celf o fewn cymdeithas

90 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean