• golygyddionystamp

24:24/16 | dawn(s) - Elan ElidyrArtist rhif 16 allan o 24 (dau draean o'r ffordd yna!), yw'r ddawnswraig Elan Elidyr, sydd wedi creu fideo dawns am 3 y bore ar strydoedd y brifddinas, yn ymateb i animeiddiad Ffion Pritchard.--------

Elan Elidyr ydw i a dw i’n ddawnswraig proffesiynol yn Gaerdydd ond yn gweithio dros Gymru a gobeithio yn Ewrop unwaith fydd hi’n saff i neud.

187 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean