• golygyddionystamp

24:24/17 | Gorwel Tywyll - Ëadyth Crawford

Mae pethau'n plygu yn yr oriau mân. Yr 17eg (!) artist i ymateb i'r Her 24 Awr i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth yw'r gantores amryddawn Ëadyth. Mae hi wedi creu'r trac sain a'r fideo 'Gorwel Tywyll' mewn ymateb i ddawns 3 y bore Elan Elidyr.


----------

Mae Eädyth yn brysur ddod yn enw adnabyddol i wrandawyr BBC Cymru a BBC Radio Cymru oherwydd ei sain electro soul unigryw a’i thelynegiaeth ddwyieithog. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae Eädyth wedi bod yn rhan o gynlluniau datblygu talent BBC Horizons a Forté Project, gan brofi ymhellach sut y buddsoddodd diwydiant cerddoriaeth Cymru yn ei thaith i ddod. Bydd grandawyr Solange ac Abi Ocia yn ymhyfrydu yng nghynhesrwydd lleisiau soul, esgynedig Eädyth, tra bydd cefnogwyr Massive Attack a Burial yn mwynhau'r cyfuniad o guriadau toredig gyda chynhyrchiad tywyll.


Beth yw eich barn chi am yr Her hyd yn hyn? Rhowch wybod i ni ar twitter @ystampus ac instagram @cylchgrawn_y_stamp gan ddefnyddio #Her24Awr

74 views0 comments

Recent Posts

See All

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean