• Iestyn Tyne

24:24/21 | Popeth sha 'whith - John G. Rowlands

Gyda'i arddull unigryw, drawiadol ei hun, dyma John G. Rowlands gyda chyfraniad rhif 21 i Her 24:24 Y Stamp x Llenyddiaeth Cymru. Mae ei haiga yn ymateb i 'Hollt y bore', cerdd gan Ffion Morgan. Gallwch ddysgu mwy am 24:24 yma.

Wedi nodi sisial taith y dail yng ngherdd Ffion Morgan / yr hydref yw tymor y gwlith / pob defnyn o wlith yn ddrych-ddelwedd sha 'whith o'r hyn sydd o'i gwmpas / gofid am covid yn gwyrdroi popeth / yn ein gorfodi i syllu a syllu i'r drych mewnol ...

-----

John G. Rowlands: (yn ei eiriau ei hun!) Hen ... Haniaethydd ... Haijin

http://www.johngrowlands.com/

70 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean