• Iestyn Tyne

24:24/24 | ar golled - Osian Meilir

Yn cyfannu cadwyn hir 24:24, ein prosiect dros nos ar y cyd â Llenyddiaeth Cymru, mae Osian Meilir. Dyma ei ymateb o i waith amlgyfrwng Tess Wood, 'Amser troi'r gem arnyn nhw'. Gallwch ddysgu mwy yr Her 24 Awr yma.
-----

Artist dawns o Geredigion yw Osian Meilir (@osianmeilir ar IG) sydd bellach yn gweithio fel perfformiwr a choreograffydd llawrydd. Mae ganddo ddiddordeb mawr mewn archwilio hunaniaeth a diwylliant yn ei waith creadigol.

136 views0 comments

Recent Posts

See All

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean