• Iestyn Tyne

24:24/4 | Gweledigaeth - Dafydd Reeves

Dafydd Reeves yw pedwerydd artist 24:24, prosiect creadigol Y Stamp a Llenyddiaeth Cymru. Cafodd ei ysbrydoli i gydansoddi egin cân, ac yna i ymateb i ddelwedd Melissa Rodrigues o Cleopatra ar ffurf cerdd. Gallwch ddysgu mwy am y prosiect yma.


Gweledigaeth

(egin cân)


Yn ôl yn yr oes a fu

Mi oedd yna obaith i ni,

Oes lle roedd Awen yn llosgi yn daer

A rhamant oedd y gair.


Nawr yn yr oes a ddêl

Eto mi flaswn y mêl;

Wele mae chwildro ar orwel y ffin

A dechrau newydd i ddyn.
Gweledigaeth

(mewn ymateb i ddelwedd Melissa Rodrigues o Cleopatra)


Yn y gorffennol yr oedden ni’n gaeth

I ‘mond un weledigaeth.


Yng ngwlad yr hud a’r heiroglyphig

Oedd yn fud ym myd y mythig

Nes i graig Rosetta ildio’i

Chyfrinachau lu:


Yr oedd Ffaro-wraig go urddasol

Sydd yn haeddu sylw barddol:

Hi oedd yn ồl chwedloniaeth

Ynys Fadog yn Frenhines ddu.


Gad i belydr o weledigaeth

Lyfu’r ymennydd yn lan.


-----

Mae Dafydd Reeves (@daidafod ar instagram a twitter) yn ysgrifennu rhyddiaith, barddoniaeth a thraethodau ac yn cyfansoddi ei ganeuon ei hun yn y Gymraeg a'r Saesneg. Mae'n byw ger Aberhonddu lle cafodd ei eni a'i fagu.

82 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean