• Iestyn Tyne

24:24/8 | chwd-sgwennu - Steffan Dafydd

Yr wythfed artist ym mhrosiect creadigol Y Stamp a Llenyddiaeth Cymru, 24:24, ydi Steffan Dafydd. Mae'r darn hwn yn ymateb i ysgrif-chwydfa Dylan Huw, 'PLUGGED IN a teimlo'n sâl!'. Gallwch ddysgu mwy am y prosiect yma.


Enw hwn yw chwd-sgwennu. Yn based ar tacteg sgwennu Dylan yn ystod y prosiect yma. Nes i drio cyfleu just rhai bits bach o sgwennu fe yn y gludlun (mostly) digidol yma. Lot yn mynd ymlaen yn ei ddarn, nes i really fwynhau darllen e’ a mynd ar daith drwy meddwl e.

-----

Steffan Dafydd (@penglogco ar IG a Twitter) sydd tu ôl i waith Penglog. Dechreuodd Penglog fel platfform personol i gyhoeddi gludluniau, gwaith screenprintio, darluniadau, dylunio a chydweithrediadau gyda artistiaid eraill ac unrhyw waith personool ar ôl bwrw block nath barlysu ei greadigrwydd. Nawr mae'n (trio) creu yn ddyddiol fel elfen allweddol o hunanofalu ac i ddod ag elfen o chwarae i'w fywyd bob dydd.

60 views0 comments

Recent Posts

See All

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean