• Iestyn Tyne

Cerdd a Chelf: Dihuno yn yr ystafell wen - Sara Louise Wheeler


Dihuno yn yr ystafell wen


Sylweddolais yn rhy hwyr fy mod yn annioddefol o boeth;

ymbalfalais am fotymau siâp-blodyn fy nghardigan

broiderie Anglaise, wedi eu gweu mewn gwlân enfys

gan fy modryb. Pe medrwn ei datod a’i thynnu,

fyswn i’n ocê, meddyliais; ond teimlais yn wannach

gyda phob eiliad, ac nid oedd fy nghorff yn ymateb. Syllais ar

y glo ffug yn y tân nwy, gan ymbilio arno i beidio arllwys gwres,

ond parhaodd i fflamio, fflamio, fflamio ac yna ...


“Mae hi’n deffro - mae’n iawn cariad, ’da ni’n dy gymryd di

i’r ysbyty, dos di nôl i gysgu rŵan”. Ac felly mi wnes i,

yn ddiolchgar, gan mai dyma ro’n i’n dyheu am ei wneud.


Dihunaf yn araf, yn ymwybodol fod fy nghroen yn oer –

mor annioddefol o oer. Mae fy mraich yn las ac yn groen gŵydd,

ond ni fedraf symud, ddim hyd yn oed i dynnu’r

cynfas tenau drosof, i gynnig lloches gan –

beth oedd hynna, yn fy ngwneud i’n oerach fyth? Ffan?


Beth oedd y lle yma? Pam roeddwn i yma? A pham

roedden nhw’n fy ngwneud i mor, mor oer?


Symudaf fy mhen a gweld fy mod mewn ystafell wen,

llawn plant – i gyd yn gwisgo gwyn. Mae’r plentyn

i'r dde wedi ei amgylchynu â niwl gwyn, ac mae’n ei anadlu

fel pe bai’n gysur iddo. Ydw i wedi marw?

Ai’r nefoedd yw hyn? Mae fy nghof a fy meddyliau’n

glytwaith – mae pob dim mor ddryslyd.


Ond dyma ni gliw – ddynes yn sbïo lawr arnaf. Mae hi’n gwisgo

het ac iwnifform – mae hi’n edrych fel nyrs ac mae’n cadarnhau

fy mod yn yr ysbyty; rwyf wedi cael confylsiwn gwres.

Fysa hi’n medru diffodd y ffan? Wel, fysa’n rhaid trafod hynny

hefo’r meddyg – roeddwn i fod i gael fy nghadw’n ddi-dwym.


Aiff hi i ofyn, a gorweddaf innau nôl, ar fy ngwely gwyn,

yn yr ystafell wen sy’n llawn plant gwanllyd eraill.


-----


Yn ddiweddar, cyhoeddodd Sara Louise Wheeler ei chasgliad cyntaf o gerddi, cyfrol ddigidol dan y teitl Rwdlan a Bwhwman. Gallwch lawrlwytho'r gyfrol i'w darllen trwy fynd i wefan Gwasg y Gororau a dilyn y cyfarwyddiadau: https://gwasgygororau.wordpress.com/. Mae hefyd yn Fardd y Mis BBC Radio Cymru ar hyn o bryd.

83 views0 comments

Recent Posts

See All