• golygyddionystamp

Cerdd: Ymlaen - Elen Reader


Ymlaen


“Many men say they have absolutely no idea how to approach women in a post #metoo world.”

- erthygl ar lein Kristen Tsetsi, 2018


Beth am fel pobl?

Eu hanrhydedd sy’n bwysicach na’n hurddas,

ein profiad yn israddol i’w safle.

Erydwyd ein hyder

gan eu hanghenion,

eu hangen am lais,

eu hangen am bŵer

a’u hangen am wrywdod.

O grafu hen friwiau neu godi ein llais

byddai eu colled yn fwy na’n hennill.

Cadwasom ein barn rhag tanseilio eu bri.

Cadwasom ein dioddefaint rhag eu dinoethi.

Cadwasom ein cyhuddiadau i osgoi eu cywilydd,

i osgoi eu cyhuddiad o’n celwydd.

Yn gaeth i’r gorffennol

a’r gorffennol yn gaeth,

yn atgof na allwn ei rannu:

Ail-fyw, ail-ymweld, ail-adrodd

sy’n gohirio unrhyw gynnydd

mewn trawma tawel sy’n gwadu’r trais

Ond daw nerth mewn niferoedd

A daw deialog o ddewrder;

Sylweddolwn ar y gallu sydd mewn llais

a llwyddiant eraill yn bwydo ein gobaith.

Mae eu hamser drosodd.

Ymlaen.


-----

Llun: 'Flowering cactus' gan Wouter de Bruijn, Creative Commons

62 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean