• golygyddionystamp

Cyfle: Bwrsariaethau Springboard - National Theatre Wales


Mae National Theatre Wales yn cynnig deg bwrsariaeth o £5,000 yr un i artistiaid nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol sy’n gweithio ym maes theatr a pherfformio, i weithio’n ddychmygus tuag at ailadeiladu’r sector a’n cymunedau yn y tymor hir. Gwahoddir artistiaid Cymru i ddychmygu gyda NTW: Os byddai ganddyn nhw'r cyllid a'r gofod, sut bydden nhw'n adeiladu o'r foment hon o alar ac ansicrwydd ddyfodol sy'n fywiocach, yn fwy cynaliadwy a'n llawer mwy cydradd na'r hyn oedd gennym cyn y pandemig?


Am fanylion llawn y bwrsariaethau a ffurflenni cais, ewch i https://www.nationaltheatrewales.org/cy/opportunities/springboard/


Dyddiad cau: 5 EBRILL 2021


6 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean