• golygyddionystamp

Cyfle: Rhaglen Datblygu Proffesiynol i Awduron o Liw - Llenyddiaeth Cymru


Creu Cymru sy’n grymuso, yn gwella ac yn cyfoethogi bywydau drwy lenyddiaeth.


Mae’n bleser gan Llenyddiaeth Cymru gyhoeddi bod ein Rhaglen Datblygu Proffesiynol i Awduron o Liw, y gyntaf erioed o’i math yng Nghymru, bellach ar agor i geisiadau.


Mae’n rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 5:00 pm ddydd Gwener 4 Rhagfyr 2020

Beth yw’r rhaglen?


Rhaglen newydd yw hon i gefnogi awduron o liw yng Nghymru i ddatblygu eu sgiliau ysgrifennu creadigol ynghyd â’u gwybodaeth am y byd llenyddiaeth a chyhoeddi.

Rydym yn awyddus i helpu awduron o liw i wireddu uchelgeisiau hirdymor fel awduron. Gallai hynny gynnwys perffeithio gwaith ar y gweill, dod o hyd i asiant, cyhoeddi gwaith, perfformio i gynulleidfa fwy o faint, arbrofi â genres newydd, neu dysgu sut i hwyluso gweithdai cymunedol yn hyderus.


Mae’r rhaglen, sy’n para blwyddyn, yn cynnwys cyllid o £2,450 i helpu awduron i sicrhau amser rhydd i ysgrifennu, mynychu sesiynau, a thalu costau teithio i ymweld â digwyddiadau. Ar ddechrau’r rhaglen, bydd yr awduron yn cael eu paru â mentoriaid i’w cefnogi yn ystod y daith. Bydd y brif raglen yn cynnwys sesiynau mentora un-i-un, gweithdai a sgyrsiau. Bydd cyfle i rwydweithio, i wneud cysylltiadau newydd, ac i feithrin perthynas ag awduron eraill. Yn ystod y flwyddyn hefyd, bydd cyfle i gyfarfod arbenigwyr o’r diwydiant llenyddiaeth a chyhoeddi yng Nghymru a thu hwnt. Nod y rhaglen yw helpu pob awdur i ddatblygu ei botensial llenyddol ei hun. Bydd lle i 12 awdur ar y rhaglen.


Rhagor o wybodaeth, canllawiau asesu a ffurflen gais ar wefan Llenyddiaeth Cymru yma

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean