• Iestyn Tyne

Cyhoeddiad: Clawr Y Stamp #11 - Gaeaf 2020-21


Gyda phleser mawr, ac ychydig o dristwch, y rhannwn glawr rhifyn olaf Y Stamp â'n darllenwyr. Dyma'n 11fed rhifyn llawn, ac unwaith eto, mae'n llawn hyd yr ymylon o stwff melys, stampus, da.


Y ffotograffydd Carys Huws sy'n gyfrifol am y darn trawiadol ar ein clawr y tro hwn. Mae Carys yn ffotograffydd llawrydd, awdur a chyfarwyddwr a ddaw o Gaerdydd yn wreiddiol, ond sydd bellach wedi ymgartrefu ym Merlin. Dyma'r tro cyntaf, fel mae'n digwydd, i ni arddangos ffotograff ar un o gloriau'r Stamp.


Byddwn yn rhannu mwy o fanylion am gyfrannwyr a dyddiad rhyddhau'r rhifyn yn ystod mis Ionawr.


Yn y cyfamser, byddwch ddiogel a byddwch stampus -


Grug, Esyllt a Iestyn

x

57 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean