• Y Stamp

Fideo: Digwyddiad Cloi Llygaid / Súile / Eyes - Y Stamp, Bloomer a Reic

Dros y penwythnos, nethon ni gynnal lock-in digidol o artistiaid o Iwerddon a Chymru i archwilio'r 'DREM ALLANOL' --- Llygaid / Súile / Eyes --- gyda Bloomers Irish Art a Reic Ddydd Sadwrn.

Dyma'r digwyddiad oedd yn cloi'r diwrnod - yr holl artistiaid yn trafod ac yn cyflwyno eu gwaith o'r diwrnod. Hwrê! Mwynhewch.


43 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean