• Y Stamp

Fideo: Digwyddiad - Hunan-Iaith

Digwyddiad ar y cyd rhwng Y Stamp a Where I'm Coming From i rannu rhai o ddeilliannau eu gwaith ar y cyd, Hunan-Iaith, prosiect sy'n ymgais i greu iaith trwy ymarfer creadigol. Trwy gyfieithu barddoniaeth a llenyddiaeth i greu gwaith newydd yn y Gymraeg a’r Saesneg ar thema hunaniaeth, mae Hunan-Iaith yn archwilio cyfyngiadau a chyfleoedd y ddwy iaith, ac yn ceisio dod o hyd i ffyrdd newydd o fynegi syniadau ynghylch hunaniaeth, hil, iaith a diwylliant.


40 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean