• golygyddionystamp

Fideo: Tair Cerdd o 'Gwrando' - Morwen Brosschot


Perfformiad o dair cerdd o bamffled Morwen Brosschot, Gwrando, ar gyfer Diwrnod y Llyfr 2021.


Dysgwch fwy am Gwrando yma, ac archebwch eich copi fan hyn.8 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean