• Iestyn Tyne

Fideo: Y Babell Lên a Mwy - Y Lle Celf

Marged Tudur yn sgwrsio â Rhys Iorwerth a Manon Awst am weithiau gweledol a phrosiect bardd preswyl Y Lle Celf. Mae carthen denau, pamffled Rhys Iorwerth o gerddi yn ymateb i waith y Lle Celf ar gael gan Gyhoeddiadau'r Stamp yma: https://www.ystamp.cymru/llyfrau Daw'r clip o 'Y Babell Lên a Mwy', rhaglen a gynhyrchwyd ar y cyd rhwng Cwmni Da a'r Eisteddfod Genedlaethol. Rydym yn ddiolchgar i Cwmni Da am gael ailgyhoeddi'r clip ar ein sianel.


3 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean