• Iestyn Tyne

Galwad Agored: Hwyrnos: Y Fagddu - Amgueddfa Genedlaethol Cymru


MAE DÜWCH YN DDIDERFYN AC YN DDIDDIWEDD – BETH WNAECH CHI DROCHI MEWN GOLEUNI FEL Y GALLEN NI DDAWNSIO A DATHLU GYDA’N GILYDD?

Cyffro mawr i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac Artes Mundi yw cyhoeddi Hwyrnos: Y FAGDDU, ymholiad creadigol ynglŷn ag effaith yr Ymerodraeth Brydeinig ar gymunedau Duon a’u hanesion. Rydyn ni am ddathlu Pobl Dduon yng Nghymru a’u cyfraniadau hynod gadarnhaol i’r gymdeithas. Rydyn ni’n gwahodd artistiaid sydd â bydolwg unigryw a chydweithredol i gyfrannu i’r digwyddiad ymdrwythol, rhyngweithiol a chyffrous yma sy’n cynnwys sawl ffurf ar gelfyddyd. Dewisir pum artist i weithio gyda Umulkhayr Mohamed sy’n arwain ar y curadu a chynnwys. Rydyn ni am glywed gan bobl nad ydynt yn ofni herio naratifau cyffredin ac sydd wedi’u cyffroi gan y syniad o weithio gyda thîm yr Hwyrnos yn ogystal â churaduron o’r amgueddfa ac Artes Mundi. Mae’r alwad yma’n agored i artistiaid, creadigwyr, perfformwyr ac actifyddion sy’n gweithio mewn unrhyw gyfrwng. Gall unrhyw un sydd â syniadau wneud cais, naill ai fel unigolyn neu fel menter ar y cyd. Mae gynnon ni ddiddordeb arbennig yn y rheini sydd â chysylltiad personol â hanes Du.

Y DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU: 5yp, 30 Medi 2020

CYLLIDEB: Ffi comisiwn i’r artist o £850 (gan gynnwys TAW); a Cyllideb o £150 ar gyfer deunyddiau a chynhyrchu ymchwil a datblygu gan y ddau dîm yn ogystal â chyfle sylweddol i ddatblygu rhwydweithiau personol. Bydd hyn yn cynnwys gwahoddiadau i ragddangosiad, Fforwm Artistiaid a Seremoni Wobrwyo Artes Mundi, er efallai y bydd y digwyddiadau hyn ar ffurf wahanol i’r blynyddoedd cynt. Lle bo’n bosibl, bydd gan yr egin artistiaid gyfle hefyd i drafod eu gwaith ac arferion ehangach mewn sesiynau cyfaill beirniadol gyda’r artistiaid sydd ar restr fer gwobr Artes Mundi 9, Firelei Báez, Dineo Seshee Bopape, Meiro Koizumi, Beatriz Santiago Muñoz, Prabhakar Pachpute a Carrie Mae Weems.


RHAGOR O WYBODAETH AC YMGEISIO YMA: http://artesmundi.org/en/news/lates-pitch-black


Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean