• Iestyn Tyne

Newyddion a Fideo: Gwrando - Morwen Brosschot


Pleser o'r mwyaf yw cyhoeddi mai cyfrol unigol nesaf Cyhoeddiadau'r Stamp fydd Gwrando gan Morwen Brosschot. Dyma ail gasgliad y bardd o Ben Llŷn, yn dilyn hunan-gyhoeddi Pethau fel hyn yn gynharach eleni.


Mae Gwrando yn bamffled o gerddi dwfn, astud a diamser mewn llais sy'n treiddio trwy ddwndwr y byd cyflym a materol sydd ohoni i gyhoeddi'n dawel: 'dyma fi'. Dyma farddoniaeth sy'n arsylwi'n graff ar fyd natur a threigl tymhorau, ac yn dangos inni werth arafu a gwrando. Cyplysir y cyfan yn gelfydd â myfyrdodau gweledol trawiadol, yn seiliedig ar y cerddi, gan yr artist Kim Atkinson.


Bydd y casgliad yn cyrraedd o'r wasg fis Hydref, ac mae modd i chi ragarchebu eich copi chi yma.


Er mwyn rhoi rhagflas o'r cynnwys, dyma Morwen ei hun i ddarllen 'Gwrando', cerdd deitl y pamffled, sydd hefyd yn ymddangos yn Dweud y Drefn pan nad oes Trefn: Blodeugerdd 2020.

#Gwrando #Pamffledi #Cyhoeddiadau #MorwenBrosschot

123 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean