• golygyddionystamp

Newyddion: Carthen Denau yn ennill Gwobr Michael Marks


Braf yw gallu cyhoeddi mai pamffled o wasg Cyhoeddiadau'r Stamp yw enillydd Gwobr Michael Marks am Farddoniaeth yn yr Ieithoedd Celtaidd unwaith eto eleni. Dyfarnwyd y wobr i Rhys Iorwerth am Carthen Denau mewn digwyddiad rhithiol a gynhaliwyd ar 14 Rhagfyr.


Pamffled o gerddi yn deillio o gyfnod Rhys fel bardd preswyl Y Lle Celf yn Eisteddfod Sir Conwy 2019 yw'r casgliad, ac argraffwyd y gweithiau ochr yn ochr â'r celf a'u hysbrydolodd, gan gynnwys gwaith Daniel Trivedy, enillydd y Fedal Aur am Gelf Gain. Dywedodd Dafydd Pritchard, un o feirniaid y gystadleuaeth, fod Carthen Denau yn bamffled o 'safon uchel, o ran cynnwys a diwyg'.


Morgan Owen oedd enillydd y wobr y llynedd, am ei gasgliad cyntaf o gerddi, moroedd/dŵr.


Gallwch archebu Carthen Denau o'n siop ar-lein yma, neu o'ch siop lyfrau leol. Gallwch ddysgu mwy am wobrau Michael Marks ar eu gwefan yma.

12 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean