• golygyddionystamp

Newyddion: Dathlu Lansio Blodeugerdd 2020 - Cyhoeddiadau'r Stamp


Pleser yw cyhoeddi manylion digwyddiad i ddathlu cyhoeddi Dweud y Drefn pan nad oes Trefn: Blodeugerdd 2020. Ymunwch ag Ifor ap Glyn a golygyddion y gyfrol, Grug Muse a Iestyn Tyne, fydd yn sgwrsio am y gwaith o roi'r antholeg uchelgeisiol hon at ei gilydd, ac yn rhannu rhai o gerddi'r gyfrol yn lleisiau'r beirdd eu hunain.


Cynhelir y digwyddiad am ddim yma ar Zoom, ac fe allwch archebu eich lle trwy fynd i https://www.eventbrite.com/e/lansiad-blodeugerdd-2020-tickets-125598766291?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing


Digwyddiad Lansio Blodeugerdd 2020 - Nos Wener 23 Hydref, 19:00


Gallwch ddysgu mwy am y gyfrol yma, ac archebu eich copi o'n siop ar-lein fan hyn.


9 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean