• golygyddionystamp

Rhifyn: Y Stamp #10 - Haf 2020 (+ lansiad digidol)

Updated: Jan 7


Wel gyfeillion, os na chawsoch chi gyfle i fachu eich copi caled o rhifyn 10, na phoener- mae nhw dal ar gael o'n siop, ond os ydi'n well ganddo chi ddarllen ar lein, dyma rannu copi digidiol i chi ei fwynhau.


Dyma linc i lawrlwytho y rhifyn diweddaraf:

rhifyn 10
.pdf
Download PDF • 37.40MB

Yn atododiad i'r rhifyn mae'r ysgrif yma gan Efa Edwards, yn son am ei chyfieithiad o waith Hamad Rind, sydd yn y rhifyn. A dyma recordiad o'r lansiad i'r anffodusion hynny na welodd o'n fyw neu i'r rhai yn eich plith chi sydd am ail-fyw y profiad unwaith eto.

A dyma sgwrs rhwng Esyllt a Georgia Ruth a oedd hefyd yn rhan o'r arlwy.


129 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean