• Iestyn Tyne

Swydd: Cynorthwyydd Curadurol - Artes Mundi

RYDYM NI’N RECRIWTIO: CYNORTHWYYDD CURADUROL

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Curadurol llawn amser i’n helpu i ymchwilio, cynllunio a chyflwyno ein harddangosfa ryngwladol, ein gwobr, ein prosiectau cymunedol cyd-greadigol a’n digwyddiadau cyhoeddus. Mae hon yn rôl ymarferol gyda chyfleoedd di-ri i ddysgu sgiliau newydd, datblygu’ch gwybodaeth a chyfarfod pobl newydd.


Mae’r gymrodoriaeth hon wedi’i chynllunio’n benodol ar gyfer y rheini y mae eu cefndir economaidd-gymdeithasol wedi arwain at lai o gyfleoedd yn y celfyddydau, yn sgil anghydraddoldebau yn y gymdeithas sydd ohoni yn y DU. Cynhelir sesiynau datblygu a rhwydweithiau gan y tîm o Fwrsarïau Creadigol Weston Jerwood 2020-2021.


Dydd cau ceisiadau: 24 Tachwedd, 2020 am 5pm

Dyddiad dechrau dewisol: 11 Ionawr 2021


Mae gwybodaeth lawn y rôl yn y Pecyn Gwybodaeth ac Ymgeisio sydd ar gael ar ein gwefan yn http://artesmundi.org/news/opportunity-curatorial-assistant


Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean