Ail argraffiad o gyfrol gyntaf Iestyn Tyne gyda dyluniad clawr newydd o waith yr artist Efa Lois.

 

"Pan mae o'n edrych ar ei gyfnod mae ei lygaid yn agored led y pen. Mae'r prydferth a'r dyrchafol yn ei lyfr newydd, Addunedau, ond does dim hunan dwyll ynglŷn â nhw pan maen nhw'n ymddangos ... dro ar ôl tro mae'n taro ar yr union ymadrodd ac ar yr un pryd yn osgoi'r stroclyd fel tasai o'n bla ..." - Alun Jones, Llanw Llŷn

Addunedau - Iestyn Tyne

£7.00Price

    Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

    © 2020 gan Y STAMP. 

    • w-facebook
    • Twitter Clean