Ail gyfrol o farddoniaeth Iestyn Tyne, ynghyd â brasluniau'r bardd. Gwaith celf y clawr gan Jack Ford.

 

"Barddoniaeth y bore wedyn ydi hon - cerddi meddylgary 'pnawniau Sul dibendraw' sy'n llawn difaru, distawrwydd a difrifoldeb ... Sylwa ar bobl, a dal eu cymeriad mewn ychydig eiriau, â'r un craffter llygad a chywreinrwydd llaw ag wrth eu braslunio." - Guto Dafydd, Llanw Llŷn

 

"Dro ar ôl tro cawn ein hunain yn y lle sydd ar yr ymylon, y darn sydd rhwng y darnau cyfarwydd. Ond o gael mynd yno yng nghwmni Iestyn Tyne agorir ein meddwl i weld posibiliadau gwahanol ... [mae'n] llwyddo i ddal y cyffredin mewn ymadrodd cwbl anghyffredin a chofiadwy." - Mererid Hopwood, Y Ffynnon

 

"Afraid dyfynnu, bron, gan mor niferus yw'r disgrifiadau byw a'r cymariaethau llachar ... mae'n eglur ei fod yn feistr ar lunio delweddau cofiadwy ... clymir yr holl waith ynghyd â chyfeiriadau cynnil yma a thraw at ymylon pethau: erchwyn gwely'n aml, min ar garreg ac ochr clogwyn, ynghyd â'r llinell symudol ddisymud rhwng y môr a'r tir ..." - Eurig Salisbury 

Ar Adain - Iestyn Tyne [Llyfr Digidol]

£3.50Price

    Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

    © 2020 gan Y STAMP. 

    • w-facebook
    • Twitter Clean