Dyma'r ail gasgliad o waith Morgan Owen, yn dilyn ei bamffled cysyniadol hynod, 'moroedd/dŵr'. Mae casgliad hir cyntaf y bardd o Ferthyr Tudful yn ein tywys trwy strydoedd dinesig, tirluniau ôl-ddiwydiannol a choedwigoedd hynafol. Mewn iaith gyfoethog, ceir canu natur cignoeth, a myfyrdodau sy'n ein tywys at ymylon y rhith-fyd a thu hwnt. 'Euthum i leoedd gwag ein dychymyg, i'r tir llosg a'r rhedyn a'r ffermydd briw ...'

Bedwen ar y lloer - Morgan Owen

£7.00Price

    Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

    © 2020 gan Y STAMP. 

    • w-facebook
    • Twitter Clean