Rhagarchebu copi print o Flodeugerdd 2020, i gynnwys copi digidol i'w lawrlwytho.

Eich enw yn ymddangos yn y rhestr o gefnogwyr yng nghefn y gyfrol.

Cerdd gomisiwn gan Iestyn Tyne, un o olygyddion y flodeugerdd.

[CYFYNGEDIG I 1] Dweud y Drefn pan nad oes Trefn + Cerdd Gomisiwn Iestyn Tyne

£90.00Price

    Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

    © 2020 gan Y STAMP. 

    • w-facebook
    • Twitter Clean