Mae dim eto yn casglu ynghyd ddarnau o waith celf gweledol sy’n wrthodedig gan yr artistiaid eu hunain – hynny yw, dyma gelf nad yw’r artistiaid yn hollol hapus gydag ef neu gelf na fydden nhw fel arfer yn dangos i’r cyhoedd.

 

Yn ogystal â’r pentwr o drysor gweledol sy’n gweld golau dydd am y tro cyntaf, ceir rhagair craff gan Dylan Huw yn trafod y syniad o ‘gelf wrthodedig’.

 

Artistiaid y casgliad yw Elin Lisabeth, Rhys Aneurin, Lleucu Non, Jeno Davies, Cerys Scorey, Llinos Anwyl, Guto Morgan, Mary Lloyd Jones, Ruth Jên, Elfyn Lewis, Carlota Nobrega, Steffan Dafydd a Manon Dafydd.

 

dim eto - gol. Esyllt Lewis [Llyfr Digidol]

£1.50Price

    Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

    © 2020 gan Y STAMP. 

    • w-facebook
    • Twitter Clean