RHESTR FER GWOBR LLYFR Y FLWYDDYN 2020 - CATEGORI BARDDONIAETH

 

Cyhoeddir cyfrol gyntaf Caryl Bryn o gerddi a rhyddiaith yn Ebrill 2019, a dethlir ei lansio mewn noson arbennig yn Nghlwb Hwylio Caernarfon ar yr 18fed o'r mis. Dyma eich cyfle chi i ragarchebu copi o'r gyfrol hynod hon, a thrwy hynny, helpu gwasg annibynnol â'r gwaith o gyhoeddi ac argraffu'r llyfr.

 

Dyma gasgliad sydd yn chwilio'n barhaus - yn swigod y noson gynt ac yn lludw'r bore wedyn; trwy ffenestri Bangor Uchaf, ar blatfformau trên yn Lerpwl ac ar draethau Gorllewin Cymru. Mae'n gyfrol sydd yn ymdrin yn grefftus â galar, serch ac ieuenctid. Maent yn ddarnau o lenyddiaeth fydd yn aros yn hir yn y cof, ac yn gwneud i ninnau holi, 'tybad?'

Hwn ydy'r llais, tybad? - Caryl Bryn

£6.00Price

    Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

    © 2020 gan Y STAMP. 

    • w-facebook
    • Twitter Clean