Pamffled o lenyddiaeth gan bedwar o awduron cyfoes o'r Cymoedd i gyd-fynd â noson lenyddol a gynhaliwyd ar-lein ar 8 Mai 2020. 

Lleisiau o'r Cymoedd: Morgan Owen, Nerys Bowen, Eluned Winney, Siôn Tomos Owen

£1.50Price

    Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

    © 2020 gan Y STAMP. 

    • w-facebook
    • Twitter Clean