O Lanelli y daw Cris Dafis yn wreiddiol, ond mae wedi byw yng Nghaerdydd ers

degawdau bellach, lle mae’n gweithio fel tiwtor iaith gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, cyfieithydd gyda Chyngor Caerdydd a cholofnydd i Golwg.

 

Yn 2005, daeth tro mawr ar ei fyd pan foddodd ei gymar, Alex, wrth geisio’i achub yn y môr tra ar wyliau ar ynys Bali.

 

Ymateb i’r brofedigaeth honno y mae cerddi'r pamffled hwn, dros ddegawd yn ddiweddarach. Maen nhw’n dangos nad yw colled o’r fath fyth yn diflannu, a bod ambell golled yn golled am byth.

 

Yng nghanol tristwch, fodd bynnag, daw rhyddhad o dro i dro gan gynnig allwedd i ‘fyd sy’n fwy / na thristwch’.

 

Dyma’r tro cyntaf i Cris Dafis fentro cyhoeddi barddoniaeth ers diwedd y 1980au pan ymddangosodd ei gyfrol 'Ac Ystrydebau Eraill' yng nghyfres Beirdd Answyddogol y Lolfa.

 

(Pamffled) Mudo - Cris Dafis

£3.00Price

    Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

    © 2020 gan Y STAMP. 

    • w-facebook
    • Twitter Clean