Enillydd Gwobr Michael Marks am Farddoniaeth mewn Ieithoedd Celtaidd 2019

 

Bydd Cyhoeddiadau’r Stamp yn lansio’r casgliad cyhoeddedig cyntaf o waith y bardd Morgan Owen yng Ngŵyl Arall, Caernarfon.

 

Mae moroedd/dŵr yn ddilyniant cysyniadol, ac fe ddaw o’r wasg fisoedd yn unig cyn cyhoeddi cyfrol gyntaf Morgan, Bedwen ar y Lloer.

 

Cerddi am foroedd yw y rhain, ond rhai oriog a chyfnewidiol, fel y profiadau maen nhw’n gyfrwng iddynt. Ble mae tynnu ffiniau rhwng moroedd? Pryd daw dŵr yn fôr? Yn yr un modd, pryd mae presenoldeb yn troi’n berthyn? Pryd daw dadrith yn benllanw? A phryd y daw diwedd yn ddechreuad?

 

O Ferthyr Tudful y daw Morgan Owen yn wreiddiol, ac mae stamp y lle hwnnw yn gryf ar lawer o waith. Mae wedi bod yn rhan o brosiectau ‘Awduron wrth eu Gwaith’ Gŵyl y Gelli a ‘Her 100 Cerdd’ Llenyddiaeth Cymru. Bu’n fardd preswyl Arddangosfa Bensaernïaeth y Lle Celf yn Eisteddfod Genedlaethol 2018, ac yn Fardd y Mis Radio Cymru yn gynharach eleni.

 

Dyma adeg da felly i lywio casgliad o’i waith drwy’r wasg, ac mae Cyhoeddiadau’r Stamp yn falch o fod wedi cael y cyfle i gydweithio â’r bardd yn hyn o beth. Comisiynwyd yr artist Timna Cox i greu delweddau yn ymateb i'r cerddi, ac mae'r rhain yn ychwanegu ymhellach at naws y casgliad.

 

‘Roedd Morgan yn un o’r rhai a gyhoeddodd waith yn rhifyn cyntaf un cylchgrawn Y Stamp, yn ôl yng Ngwanwyn 2017,’ meddai Iestyn Tyne, un o olygyddion y pamffled; ‘mae’n braf meddwl rŵan ein bod ni mewn sefyllfa o allu dwyn pamffled o’i waith i sylw darllenwyr am y tro cyntaf.’

 

Bydd moroedd/dŵr gan Morgan Owen ar gael o’r 14 Gorffennaf 2019 (£5.00, Cyhoeddiadau’r Stamp).

 

Cynhelir y lansiad yng Ngerddi'r Emporiwm, Palas Print, Caernarfon am 3 o'r gloch bnawn Sul 14 Gorffennaf, fel rhan o Ŵyl Arall.

(Pamffled) moroedd/dŵr - Morgan Owen

£5.00Price

    Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

    © 2020 gan Y STAMP. 

    • w-facebook
    • Twitter Clean