Mae'n fraint mawr gan griw Cyhoeddiadau'r Stamp gyflwyno 'Stwff ma hogia 'di ddeutha fi', y pamffled cyntaf o gerddi gan Llio Elain Maddocks (@llioelain ar instagram). Dyma gyfrol o ugain o insta-gerddi sydd, os nad ydych chi wedi llwyddo i ddyfalu hynny o'r teitl, yn ymateb i lot o stwff stiwpid ma hogia 'di ddeud wrth yr awdur dros y blynyddoedd.

Dyluniwyd y clawr gan Erin Thomas, artist o Flaenau Ffestiniog, sydd hefyd wrthi'n creu darluniau o i gyd-fynd â cherddi Llio o fewn y pamffled. Gellir dod o hyd i'w gwaith ar instagram o dan @eerinart.

Byddwn yn rhyddhau mwy o fanylion dros y mis nesaf, ond am y tro, ac i godi eich gobeithion, dyma adolygiad o waith Llio gan un o hoelion wyth diwylliant Cymreig:

'Erchyll.' - Dei Tomos

(Pamffled) Stwff ma hogia 'di ddeud wrtha fi - Llio Elain Maddocks

£5.00Price

    Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

    © 2020 gan Y STAMP. 

    • w-facebook
    • Twitter Clean