Degfed rhifyn stampus a swmpus, yn cynnwys cyfraniadau gan Alaw Fflur Tomos, Gareth Evans Jones, Radha Patel, Megan Hunter, Melissa Rodrigues, Ceinwen Jones ac Angharad Price. Y clawr gan Anya Paintsil.

Y Stamp: Rhifyn 10 - Haf 2020

£4.00Price

    Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

    © 2020 gan Y STAMP. 

    • w-facebook
    • Twitter Clean