Ail rifyn cylchgrawn creadigol y Stamp, gyda chyfraniadau o bob math gan Efa Lois, Manon Awst, Eurig Salisbury, Manon Steffan Ros, Alek Bednarski, Rhodri ap Dyfrig, Matthew Tucker, Llio Mai, Sara Borda Green, Gwilym Bowen Rhys, Mared Llywelyn, Rhys Trimble, Gareth Evans Jones a Ruth Richards, yn ogystal a'r pedwar golygydd; Grug Muse, Miriam Elin Jones, Llyr Titus a Iestyn Tyne.

Y STAMP: Rhifyn 2 - Haf 2017

£4.00Price

    Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

    © 2020 gan Y STAMP. 

    • w-facebook
    • Twitter Clean