Celf - Steffan Dafydd, Teleri Lea, Erin Maddocks, Efa Dyfan

Ysgrifau - Ian Rowlands, Wyn Mason, Carl Russell Owen, Mari Elen, Emyr Morris Jones, Llio Mai

Sgriptiau - Morgan Owen, Lois Llywelyn

Cerddi - Aled Lewis Evans, Efa Lois

Cyfweliad - Megan John

Darnau creadigol - Melangell Dolma, Annes Elwy, Eddie Ladd

Adolygiadau - Gwilym Bowen Rhys, Cadi Dafydd, Jennifer Bell, Beth Celyn, Gwenni Jenkins Jones

Y Stamp: Rhifyn 5 - Haf 2018

£4.00Price

    Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

    © 2020 gan Y STAMP. 

    • w-facebook
    • Twitter Clean