Yn cynnwys

Celf gan Marian Brosschot, Sion Teifi Rees, Gweni Llwyd. Karin Irene Andersson

Cyfweliadau gyda Paul Eastwood, Emyr Lewis, Angharad Dafis ac Esyllt Lewis

Cerddi gan Caryl Bryn, Nerys Bowen, Sion Tomos Owen, Morgan Owen, Llio Maddocks

Rhyddiaith gan Mari Huws

Adolygiadau gan Sion Elwyn, Elis Dafydd, Gareth Evans Jones, Judith Musker Turner. Cain Muse, Gwen Saunders Jones a Sion Hywyn

Y Stamp: Rhifyn 6 - Gaeaf 2018

£4.00Price

    Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

    © 2020 gan Y STAMP. 

    • w-facebook
    • Twitter Clean