Dyma rifyn arall llawn at ei ymylon o stwff difyr, yn cynnwys gwaith newydd gan Morgan Rhys Powell, Elgan Rhys, Mared Roberts, Hanan Issa, Lowri Cêt Jones, Alun Saunders a llu o bobl dalentog eraill.

Y Stamp: Rhifyn 8 - Haf 2019

£4.00Price

    Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

    © 2020 gan Y STAMP. 

    • w-facebook
    • Twitter Clean