Rhifyn unnos Encil Y Stamp yn Nhŷ Newydd, Llanystumdwy, Medi 2019. Rhoddwyd y cylchgrawn at ei gilydd mewn ychydig dros 24 awr gan griw'r encil; golygyddion Y Stamp ac arweinwyr y cwrs - Llŷr Titus, Grug Muse, Esyllt Lewis ac Iestyn Tyne; a'r mynychwyr - Lowri Ifor, Marian Brosschot, Mari Elin Jones, Manon Dafydd, Ian Richards a Sara Louise Wheeler.

 

Mae'r rhifyn hefyd yn cynnwys cyfraniadau gan Jac Lloyd Jones, Ffion Morgan, Morwen Brosschot, Emyr Lewis, Angharad Ellis a Ceri Rhys Matthews.

 

Y rhifyn digidol ar gael yma: https://www.ystamp.cymru/single-post/2019/09/08/Rhifyn-T%C5%B7-Newydd 

Y Stamp: Rhifyn Tŷ Newydd - Medi 2019 [cyfyngedig i 50 copi]

£4.00Price

    Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

    © 2020 gan Y STAMP. 

    • w-facebook
    • Twitter Clean