30.06.2020

| ychwanegwyd gan

Llun: Menna Elfyn yn darllen ei gwaith ar dram yn Hong Kong, 2013

Mae’n anodd cofio sut yn union y dechreuodd fy myd o ddarllen barddoniaeth a chyfieithu fy ngwaith ond cofiaf gael fy ngwahodd i ddarllen yng Ngŵyl y Gelli, yr ail flwyddyn o’i bodolaeth yn 1989. Roeddwn...

19.06.2020

| ychwanegwyd gan

Mi fydd llawer o lenorion, ar ryw adeg yn ystod eu gyrfaoedd, yn derbyn gwahoddiad i fynd â'u gwaith y tu hwnt i ffiniau eu gwlad fach eu hunain; i berfformio i gynulleidfa hollol newydd mewn gwlad ddiarth ag iddi ei hiaith a'i thraddodiad llenyddol ei hun. Bydd yn bro...

10.05.2020

I gloi mwy na mis o fwyd ar wefan Y Stamp, mwynhewch fwydo'r cof gyda phytiau rhyddiaith blasus Elin Sutton, a ffotograffau breuddwydiol Lowri Angharad.

Chips a rissole o’r papur wrth gerdded adre o ddosbarth nos. Digonedd o halen a finegr.

Cash only plis.

*

*

Cacen penbl...

08.11.2019

| ychwanegwyd gan

Mae Tîm Pêl-droed menywod Caerdydd, Titws Taf, yn dathlu ei phenblwydd yn 1 oed yr wythnos hon, ac i ddathlu, maent wedi bod yn rhoi gwersi Cymraeg i dîm pêl-droed menywod Cymru. Dyma Bethan Mai Morgan Ifan, un o sylfaenwyr y clwb, yn trafod beth sydd mor hynod am y ti...

22.05.2019

| ychwanegwyd gan

Y cyntaf mewn cyfres o flogiau a ffotograffau gan Garmon Roberts, a fydd yn mudo ar draws cyfandiroedd yr haf hwn, fel rhan o rali hynod hynod....

Ym mis Gorffennaf eleni, mi fyddai’n gyrru bron hanner ffordd rownd y byd mewn car 1000cc gyda’m ffrind Rhys. Does dim llwy...

07.09.2018

Mae arddangosfeydd celf yn amlach na pheidio yn gaeedig a’n fewnsyllgar, wedi’u curadu i sicrhau fod y celf yn ganolog. Gallwn ddisgrifio’r Lle Celf arferol yn y modd hwn; byd bychan sy’n teimlo fel cyrchfan megis gardd waliog. Bodola’r Lle Celf dros dro, felly mae’r c...

16.04.2018

| ychwanegwyd gan

Y Stondin Gymraeg, 10-12 Ebrill

Am y tro cyntaf erioed eleni, roedd gan Gymru stondin yn Ffair Lyfrau Llundain. Ymunodd wyth sefydliad llenyddol â'i gilydd – Cyngor Celfyddydau Cymru/Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, Cyngor Prydeinig Cymru, Llenyddiaeth ar draws Ffiniau, L...

04.04.2018

| ychwanegwyd gan

Ers tua hanner blwyddyn bellach, mae digwyddiadau barddonol Where I’m Coming From wedi bod yn denu pobol o bob tras a chefndir at ei gilydd i wrando a datgan barddoniaeth yn y Tramshed yng Nghaerdydd. Un o olygyddion Y Stamp fu i un o’i digwyddiadau ym mis Chwefror i h...

01.09.2017

| ychwanegwyd gan

Ar ol dod mas yn hoyw tra’n byw yng Ngymru gweddol oddefgar, doeddwn i ddim yn gweld y pwysigrwydd o gefnogi Pride. Mae hyn wedi newid yn gyfan gwbl ers tyfu o fod yn fachgen yn fy arddegau oedd yn byw bywyd lle’r oeddwn i’n cymryd pethau’n ganiataol. Mae 2017 wedi gwe...

15.02.2017

| ychwanegwyd gan

Mi wnaeth Elin G rywbeth ma pawb isho’i neud ar ryw bwynt, sef dropio allan, codi’i phac, a mynd i deithio. Y llynedd, teithiodd i Dde America, gan ymweld a Pheriw, Chile, Bolifia, a’r Ariannin. Ar hyd ei thaith mi wnaeth hi lwyth o bethau gwallgo, cyfarfod a llwyth o...

Please reload

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean