10.07.2019

Odd hwn yn shit idea...

Dwi di ishte 'ma digon o weithiau i wybod os ddeith rhywun drwy gatiau’r parc a gweld fi fan hyn ar y fainc 'ma, gallen nhw droi reit rownd a gadael cyn i mi hyd yn oed gweld nhw’n deidi.  Sy’n neud i mi feddwl bod y boi dwi fod i gwrdd yn nabod...

18.06.2019

| ychwanegwyd gan

Rydan ni o hyd yn falch iawn o gael cyflwyno gwaith gan awduron newydd sbon i'r Stamp ar ein gwefan. Roedd hi'n braf iawn felly derbyn y darn creadigol yma gan Cenin Siôn, un o griw fu'n rhan o weithdy gynhaliwyd gan rai o'r stampwyr yng Ngholeg Meirion Dwyfor, Pwllhel...

24.02.2019

(1) Cytia Gwalia Foel 


 

Dyma gasgliad o luniau nes i ar ôl bod yn darllen am hanes y teulu ar ochor fy nhad i o Nant Peris, a hanes y brwydro caled dros y dosbarth gweithiol yr oedd y diwydiant chwarelyddol wedi ei feithrin. Bu farw taid o Silicosis yn ei 70au. Roedd o...

08.01.2019

| ychwanegwyd gan

Yn Y Stamp yn ddiweddar rydym wedi bod yn ceisio cyhoeddi rhywfaint o adladd eisteddfodau'r Ffermwyr Ifanc a gynhaliwyd yn Nhymor yr Hydref 2018. Yn ystod mis Rhagfyr cyhoeddwyd y gerdd a enillodd Gadair Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Sir Benfro, 'Ar Fro'r Arfordir' gan Ffi...

01.01.2019

| ychwanegwyd gan

I

Mae’r barrug yn gallu twyllo rhywun, a’i ystryw fwyaf yw dangos iti dy gamre yn fachgen, mor glir a phe baet yn dynn ar dy sathr dy hun ddeng mlynedd yn ôl. Ond mae’r dadlaith blynyddol yn chwyddo’r pellter o hyd.

II

Mae’r briciau bron â neidio o’r wal, mor glir yw eu g...

25.09.2018

| ychwanegwyd gan

Os oes rhai ohonoch chi'n adnabod gwaith Mari Huws (Cerdyn Post Creadigol: Yr Arctig), mi fyddwch chi'n gwybod ei bod hi'n angerddol iawn dros faterion yn ymwneud â gwarchod yr amgylchedd, a bod hynny'n dod drwodd yn ei gwaith creadigol yn aml. Yn y stori fer yma - yn...

31.07.2018

| ychwanegwyd gan

Everything in this city has a copy, and everything has someone who leads the way.
    - Wang Anyi, 'The Song of Everlasting Sorrow'
                (cyf. Michael Berry a Susan Chen Egan)

 
- Odw, rwy'n falch ohonyn nhw. Tair seren! S'dim llawer â chymaint – maen nhw'n...

03.07.2018

| ychwanegwyd gan

          Mae 'nhad yn gwisgo mantell o fflamau, ac yn marchogaeth trwy'r awyr ar gefn teigr, ei lygaid yn poeri mellt a'i lais yn atseinio fel taranau o amgylch y clogwyni.  Mae fy mam yn gorwedd yn wyrdd a chysglyd yn yr heulwen, ei chorff yn llyfn a llonydd, dŵr yn...

19.06.2018

| ychwanegwyd gan

Bob bore am unarddeg, byddai Kingsley Llywelyn yn paentio’r môr.

            Wedi deffro am wyth a hepian am hanner awr, byddai’n codi o ochr chwith y gwely, ac yn gwneud ei ffordd o’i amgylch i agor y llenni ar y dde. Gyda’r haul boreol yn tywallt trwy’r gwydr sengl, b...

14.03.2018

| ychwanegwyd gan

Syrthiodd Dennis i’r llwyn, y deisen lemwn drisl yn malu’n friwsion yn ei law dew, binc. Rhyw dair llath i’r chwith, roedd Gwawr ei wraig ar y lawnt yn horisontal yn barod, synau bychain a diferiad o ddŵr pinc yn dod allan o’i chêg. Potel a hanner o wîn y tu fewn iddi....

Please reload

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean