30.04.2020

| ychwanegwyd gan

Yr Afal o Enlli

Hoffwn adrodd hanes yr afal ac, wrth fynd ati, dwi’n credu na wnes i erioed ddisgrifio dim byd yn iawn. Afal ydi hwn sy’n troi’n ddu mewn eiliadau o’i dorri. Cnawd pinc o dan y croen, fel bod dim byd drwg fyth yn mynd i ddigwydd. Ond heno, â gwres y dydd...

10.03.2020

| ychwanegwyd gan

Maen nhw’n dweud bod ’na goeden yn yr hen goedwig lawr y lôn sydd ddwywaith yn lletach nag unrhyw goeden ’rwyt ti wedi ei gweld erioed. Maen nhw’n dweud ei bod mor hen â’r mynyddoedd.  Mae nhw’n dweud y gelli di gyrraedd Gwlad y Tylwyth Teg wrth ddilyn llwybr ar hyd ei...

21.02.2020

Dechrau hanes hirach mewn dyfodol dychmygol sydd â gorffennol gwahanol i’n presennol ni. 

Daeth sŵn o'r gwyll. Un o'r synau hynny oedd yn ddigon i frawychu pan fo golau dydd ar fin pallu, a synau a sïon eraill wedi bod yn hel am fall yn y goedwig.

Rhoddodd Bedwyr ei law...

28.01.2020

Dychmygwch ddrws yng nghanol cae. Cae eitha bach ydi o. Does na’m byd arall yn y cae. Ond fedrwch chi glywed defaid yn y cae drws nesa. Symudwch eich pen i edrych draw arnyn nhw. Gwyliwch am ennyd wrth iddynt bori’n ddistaw. Clywch oen bach yn brefu am ei fam o gongol...

10.07.2019

Odd hwn yn shit idea...

Dwi di ishte 'ma digon o weithiau i wybod os ddeith rhywun drwy gatiau’r parc a gweld fi fan hyn ar y fainc 'ma, gallen nhw droi reit rownd a gadael cyn i mi hyd yn oed gweld nhw’n deidi.  Sy’n neud i mi feddwl bod y boi dwi fod i gwrdd yn nabod...

18.06.2019

| ychwanegwyd gan

Rydan ni o hyd yn falch iawn o gael cyflwyno gwaith gan awduron newydd sbon i'r Stamp ar ein gwefan. Roedd hi'n braf iawn felly derbyn y darn creadigol yma gan Cenin Siôn, un o griw fu'n rhan o weithdy gynhaliwyd gan rai o'r stampwyr yng Ngholeg Meirion Dwyfor, Pwllhel...

24.02.2019

(1) Cytia Gwalia Foel 


 

Dyma gasgliad o luniau nes i ar ôl bod yn darllen am hanes y teulu ar ochor fy nhad i o Nant Peris, a hanes y brwydro caled dros y dosbarth gweithiol yr oedd y diwydiant chwarelyddol wedi ei feithrin. Bu farw taid o Silicosis yn ei 70au. Roedd o...

08.01.2019

| ychwanegwyd gan

Yn Y Stamp yn ddiweddar rydym wedi bod yn ceisio cyhoeddi rhywfaint o adladd eisteddfodau'r Ffermwyr Ifanc a gynhaliwyd yn Nhymor yr Hydref 2018. Yn ystod mis Rhagfyr cyhoeddwyd y gerdd a enillodd Gadair Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Sir Benfro, 'Ar Fro'r Arfordir' gan Ffi...

01.01.2019

| ychwanegwyd gan

I

Mae’r barrug yn gallu twyllo rhywun, a’i ystryw fwyaf yw dangos iti dy gamre yn fachgen, mor glir a phe baet yn dynn ar dy sathr dy hun ddeng mlynedd yn ôl. Ond mae’r dadlaith blynyddol yn chwyddo’r pellter o hyd.

II

Mae’r briciau bron â neidio o’r wal, mor glir yw eu g...

25.09.2018

| ychwanegwyd gan

Os oes rhai ohonoch chi'n adnabod gwaith Mari Huws (Cerdyn Post Creadigol: Yr Arctig), mi fyddwch chi'n gwybod ei bod hi'n angerddol iawn dros faterion yn ymwneud â gwarchod yr amgylchedd, a bod hynny'n dod drwodd yn ei gwaith creadigol yn aml. Yn y stori fer yma - yn...

Please reload

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean