Cerddi: 'Dychlamiad' & 'Carn Llidi' - Morgan Owen

18.04.2017

ychwanegwyd gan

Dychlamiad

 

Darllen yr oeddwn yng nghlydwch fy

stafell pan ddychlamodd golau'r bylb

yn ddisymwth. Am ryw encyd

anfeidrol o fychan bu tywyllwch.

Amrantiad, yn wir, ond taniodd fy

nychymyg er ei fyrred. Ni allwn beidio

a meddwl wedyn am dywyllwch y nos,

a sut rydym, yn groes i arfaeth y

bydysawd, yn ei gadw draw gyda'n

goleuadau. Yng nghwt y sylweddoliad

hwn, ailgyneuwyd ynof ryw barchus

ofn tuag at y nos wrth ystyried sut

mae'n ein hamgylchynu ni a'n

hynysoedd o lacharedd. Nid oes ond

rhaid i'r goleuni ballu unwaith er

mwyn teimlo'r duwch yn gwasgu

amdanat, yn stelcian fel blaidd o

amgylch y ty.

 

 

 

Carn Llidi

 

Cyfrwng gweledigaethau newydd
oedd y garn oesol.
Darllenais o’i chopa
gylchdro’r feidr yn denu’r
blynyddoedd i’r dechreuad
yn ddi-baid; cronnant ar
odre’r henle lle’r ânt
ar dramp ar hyd y pentir:
y môr yw eu gwahanfur.
Dychwelant yn y man
i droed y garn i’w
hanfon eto ar eu taith.

Bûm innau uwch ben y tir
yn caffael aflun y môr
lle cyll y cylchdro ei afael.
Ymdroi amlgyfair y môr
a gipiodd hanesion o’u rhigol:
daeth â minnau at y garn
i sylweddoli’r siwrneiau
gleision a deilio’r pererindodau.
Yno y bûm: fy nhraed ar dir
chwedlau a’m meddwl
wedi ei ryddhau o afael
y cylchdro, ar sathr y tonnau.

 

Morgan Owen

@morgowen - bardd Prosiect Rhithganfyddiad
Blog Rhithganfyddiad | @ProsiectRhith

 

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Cynnyrch Diweddar
Please reload

Dilynwch Y STAMP
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean