Cerdd: Cadenza Cerddorfa'r Orsaf - Awen Fflur

25.04.2017

ychwanegwyd gan

 

 

(Wrth edrych ar y tyrfaoedd yng ngorsaf Grand Central yn Efrog Newydd, ddeuddydd cyn urddo’r Arlywydd newydd, Donald Trump.)

 

Maen nhw yma, yn eu miloedd,
a diben pendant i daith pob un
wrth heidio i gyfeiliant y trenau is law.

 

Clecian y sodlau,
Murmur olwynion ces,
Sisial newid mân mewn pocedi,
yw cân cerddorfa’r orsaf.

 

Dyn ar daith i’w waith;
cyfreithiwr, cyfrifydd neu feddyg,
mwy na thebyg.

 

Hen gwpwl,
â phrawf yr oesau yng yn glir yn nghadernid eu cyffyrddiad.

 

Cwpwl ifanc yn dadlau
â’u geiriau fel bwledi
ar garreg ateb waliau’r orsaf.

 

Yna, tawela gerddorfa’r orsaf wrth i’m llygaid lanio
arnynt hwy.

 

Nid tutti mohoni bellach
ond cadenza cymhleth
dwy ferch a dau arwydd.

 

‘Love not Hate’;
eu cri mewn paent amryliw,
ac un llaw yn dal arwydd, a’r naill yn cydio yn y llall yn dynn.
Datganiad gwleidyddol yw eu cusan bellach.

 

Yr aniddigrwydd i dderbyn
ei gasineb Ef a’i debyg
yn fasg rhyfel ar eu gwynebau,
ond â llygedyn o ofn yn newrder eu gwedd.

 

Collwn ddeigryn dros ddyfodiad y wal,
sy’n troi ein dynoliaeth yn
Nhw a Ni
Da a Drwg
Dyn a Dynes
Du a Gwyn

 

Er gwaetha’r arwyddion, y canu a’r crïo,
anorfod yw urddo’r gwenwyn i dŷ gwyna’r byd.

 

Gorymdeithiant i’r pellter, law yn llaw
wrth i gadenza’r orsaf ddod i ben
ac aildanio’r gerddorfa yn fy mhen,

 

A chywair leiaf yr America Newydd
yn gadael chwerder anniddig
ar dafodau’r sawl sy’n gwrthod tawelu.

 

Maen nhw yma, yn eu miloedd
a nodau’r gȃn yn boddi’r gwenwyn
yn ddyfn i gerrig yr orsaf.

 

Awen Fflur

 

 

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Cynnyrch Diweddar
Please reload

Dilynwch Y STAMP
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean