Cerdyn Post Creadigol: Indonesia - Mari Huws

21.06.2017

ychwanegwyd gan

 

 

Woosh! Cerdyn post creadigol arall ar drothwy haf tanbaid. 

 

Daw'r cerdyn post arbennig hwn wrth Mari Huws, ffilmwneuthurwraig a ffotograffwraig ddogfen. Yn wreiddiol o Ddyffryn Nantlle ac un yn o blant mabwysiedig Ynys Enlli, mae materion a phryderon amgylcheddol yn rhan annatod o'i gwaith. 

 

Ar hyn o bryd, mae hi'n gweithio ar brosiect Olew Drwg. Darllenwch ei chyflwyniad i'r prosiect ac lawrlwythwch ei hymateb creadigol isod. 

 

Mae coedwig law Indonesia yn diflannu er mwyn clirio tir argyfer planhigfeydd Palm Oil. Dwi wedi pacio fy mhac a rhoi fy hun ar awyren yma i ddogfennu'r rhyfeddodau a'r effaith ma'r digoedwigo yma yn ei gael ar fywyd gwyllt a cymunedau, drwy ffilm, ffotograffiaeth a geiriau cyn iddi fynd rhy hwyr.

 

 

 

Mi oni newydd gyraedd dinas newydd, Singkawan yn gorllewin Borneo, ac 'di treulio'r bora yn crwydro'r sdrydoedd prysur yn y glaw. Mi nes i eistedd mewn caffi am goffi, a cal yr awydd i sgwennu - gan fy mod ar drobwynt yn y daith - a'r awyren adra'n agosau.

 

Mari x

 

Lawrlwythwch y cerdyn post creadigol yma: cerdyn post olewdrwg

 

Darllen pellach:
Blog: www.olewdrwg.wordpress.com
Gwefan: www.olewdrwg.com
Instagram: olewdrwg

 

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Cynnyrch Diweddar
Please reload

Dilynwch Y STAMP
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean