Cerddi: Trafferth Mewn Onsen - Llio Maddocks

02.08.2017

ychwanegwyd gan

Ysbrydolwyd yr haikus isod gan brofiad o fynd i Onsen tra’n Japan – math o faths i’r cyhoedd sy’n defnyddio dwr cynnes naturiol o’r springs. Mae yna broses penodol iawn o’u defnyddio nhw, sy’n cynnwys bod yn hollol noeth a ‘molchi’n drylwyr cyn mynd i mewn i’r baths – a oedd yn intimidating iawn pan nad oeddech yn siarad yr iaith leol! Roedd yn brofiad hilariys ond embarassing, ond eto hefyd yn lot o hwyl. 

 

Darluniwyd y llun uchod gan Aled Roberts. (www.aledrobertsillustration.tumblr.com)

 

Ydwi fod yn noeth?
Mae’r bobl eraill yn noeth
Ond mae ‘nghorff i’n swil.

 

Mae’u croen nhw’n rhychau-
Fi di’r unig ferch ifanc.
Eto fi sy’n swil.

 

Tynnaf fy nillad
A cherdded at y gawod.
Ydyn nhw’n syllu?

 

Ond maen nhw’n brysur
Yn ymolchi a sgwrsio
Ac yn poeni dim.

 

Mond fi sy’n poeni.
Mond fi sy’n teimlo cwilydd.
Am ridicilys.

 

Dwi’n stopio meddwl
Er mwyn llithro mewn i’r dŵr
Ac maen nhw’n gwenu.

 

Teimlaf bod gen i
Ugain nain Japaneaidd
Wrth iddynt helpu.

 

Pasio tyweli.
Rhannu shampw a sebon.
Sgrwbio a sgwrsio.

 

A dwi’n ymlacio.
Ges i drafferth mewn onsen
Ond bellach dwi’n pro.

 

Tydyn ni’n rhyfedd
Yn meddwl fod noethni’n beth
Budur, anweddus.

 

Ond dyma fi’n noeth
O flaen ugain o wragedd,
Rioed ‘di bod mor lân.

 

 

Llio Maddocks

 

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Cynnyrch Diweddar
Please reload

Dilynwch Y STAMP
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean